Virtualizace

Virtualizace je možnost, jak efektivně optimalizovat celou infrastrukturu díky vyššímu využití dostupných prostředků. Konsolidací fyzických serverů na virtuální platformu nejen významně snížíte provozní i investiční náklady v ICT, ale zároveň dosáhnete vyšší dostupnosti služeb, jednotnou správu nad dohledovanými servery, jednoduší, rychlejší a efektivnější zálohování a obnovu dat.

Virtuální servery nejsou výkonově omezeny HW prostředky, ale jsou schopny ve špičkách využít zdrojů méně využitých serverů a tím si zajistí vyšší dostupnost při plném zatížení. Dosáhne se tak vysoké úspory nákladů a zároveň stabilnější a snáze řiditelný provoz. Změny a migrace ve virtuální infrastruktuře probíhají výrazně rychleji, s minimálním rizikem a s minimálními nebo nulovými nároky na odstávky serverů. Samotný server je prakticky nezávislý na fyzickém stroji.

Proč přemýšlet o virtualizaci?

 • snížení provozních nákladů
 • lepší využití systémových prostředků
 • vyšší bezpečnost vašich dat
 • snazší zálohování, obnova dat nebo migrace na jiný server
 • přístupnější ovládání a konfigurace serverů
 • vyšší dostupnost služeb


Realizujeme virtualizace zejména na platformě produktů společnosti VMware. Naše firma investuje nemalé prostředky do vzdělání a certifikace našich specialistů, abychom byli schopni poskytovat služby nejvyšší kvality.

Realizace a služby

 • konzultace týkající se přechodu na virtuální infrastrukturu, jejího používání a správy
 • analýza stávající infrastruktury a návrh možností virtualizace
 • serverová konsolidace
 • virtuální desktopy
 • vysoká dostupnost
 • rozložení zátěže
 • disaster recovery / business continuity