Správa sítí

Správa počítačové sítě a informačních systému je naší hlavní činností. U menších a středních firem se jedná převážně o kompletní převzetí správy veškerých IT technologií spolu se zajištěním dalšího rozvoje a budování IT strategie. U větších firem je to hlavně správa aktivních prvků a serverových technologií spolu s konzultacemi v oblasti IT.Kompletní správa sítě zajištuje:


Správa sítě (kabeláž, switche, routery, firewally)

Každý správce sítě pečlivě zvažuje, jaké pasivní i aktivní prvky pro chod této síťové vrstvy použije. Správná funkčnost datové sítě je pro chod celé infastruktury velmi důležitá. Funkčnost a vhodná konfigurace těchto prvků je zásadním předpokladem pro bezpečnost celé počítačové sítě. Jedná se hlavně o switche, routery a firewally.

Správa serverů

Zvláštní pozornost věnujeme správné funkčnosti a efektivní využití serverů. Klademe velký důraz na předcházení problémům pomocí kvalitního monitoringu celé síťové infrastruktury. Staráme se o maximální funkčnost a zabezpečení serverů. Pomocí virtualizačních nástrojů jsme schopni výrazně snížit náklady na provoz serverů a zvýšit dostupnost služeb. S tím souvisí i snadné zálohování a rychlé obnovení dat v případě ztráty.

Vzdálená správa a dohled

Okamžitá pomoc je jedním z klíčových parametrů. Pomocí zabezpečených vzdálených připojení VPN jsme schopni poskytnout pomoc, změnit konfiguraci na přání zákazníka na zavolání. Ušetříte tak náklady a čas spojené s dojezdem, nebo vedením vlasního IT oddělení.

Správa stanic a periferií

Nedílnou součástí správy počítačové sítě je i údržba pracovních stanic a periferií (tiskárny, scannery, monitory, čtečky karet a podobně). I zde se problémům snažíme přecházet pravidelnou profylaxí. V rámci správy stanic neřešíme jen samotnou funkčnost stanic a jejich aplikací, ale také udržujeme přehled o aktuálním stavu softwaru a hardwaru.

Konzultační služby

Našim klientům technologie nejen spravujeme, ale snažíme se jim předat i naše know-how formou konzultací v celém spektru oboru informačních technologií. Především se jedná konzultace dalšího rozvoje IT nebo konzultace související s implementací nové technologie nebo informačního systému.

Administrativa spojená s fungováním IT oddělení

Pokud nám klient svěří starost o kompletní chod IT ve firmě, tak je nedílnou součástí našich služeb i administrativa související s chodem informačních technologií (komunikace s dodavateli souvisejících služeb, projektové vedení implementací nových informačních systémů, statistické výkazy a podobně).